Het dubbelgevouwen witte papier met grijszwarte letters ligt op mijn deurmat als was het een pizzafolder. In eerste instantie loop ik het voorbij, maar dan trekt het slecht gekopieerde hoofd van Einstein mijn aandacht.
‘Persoonlijkheidstest’ staat er in grote letters boven zijn hoofd.
Ik loop terug, pak de folder op, vouw de bladzijde open en zie tot mijn ontzetting tweehonderd persoonlijke vragen in een petieterig klein lettertype op me afkomen.
“Is uw leven een constante strijd om het bestaan?” “Kent u maar een paar mensen die u echt heel graag mag?” “Vindt u het gewoonlijk moeilijk om eerlijk voor iets uit te komen en schuld te bekennen?”
De vragen zouden niet misstaan in de Viva, maar blijken afkomstig te zijn van Het Dianetics centrum Amsterdam. Er wordt geen uitleg gegeven over het doel van de test, er wordt zelfs niet vriendelijk verzocht om de test in te vullen en te retourneren. De test beveelt me echter wél dat ik de vragen naar waarheid moet beantwoorden om de accuratesse ervan te garanderen. Nou ja!
Het waardeloze flutpapier, met op de achterkant ruimte voor het invullen van allerhande persoonlijke gegevens, is niets meer dan een veredelde pizzafolder zonder persoonlijke adressering en zonder een envelop die de vertrouwelijke gegevens kan verzenden. Het bedroevende uiterlijk van de folder belet me om aan de test deel te nemen, laat staan terug te sturen.
Als ik de folder nog eens goed bekijk, lees ik dat Het Dianetics centrum Amsterdam onderdeel is van de Scientology Kerk.
Tsk. Ik had het kunnen weten.
In de papierbak ermee.
En laat de Scientology Kerk eens een publiciteitsmedewerker met een zak geld aannemen die wél goed uitziende tests kan maken. Wellicht levert dat nog enige respons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *