Leeuwarder Courant – 5 maart 2005

Twee jaar geleden begon Aukje (30) uit Amsterdam met haar weblog. Haar relatie was net stukgelopen, er was even niemand om tegen te praten als ze thuiskwam. De weblog bracht uitkomst. Twee jaar lang zette ze er vrijwel elke dag zelfgeschreven stukjes op, voor familie en bekenden. Steeds meer zorg besteedde ze aan het schrijven, soms bleef ze maar slijpen aan een stukje. “It koste my deis mear as in oere, mar ik woe it goed ha. Ik wie sa fanatyk oan de gong dat it ten koste fan myn skriuwen fan lieten gie.” En mede om de muziek was de uit Noord- Friesland afkomstige boerendochter naar Amsterdam verhuisd. Na haar in Leeuwarden afgeronde opleiding audio-visuele vormgeving werkt ze nu parttime als supervisor van een callcenter van een cultureel bureau. Met opzet parttime, omdat Aukje wil slagen als jazz-zangeres. Daarom heeft ze nog steeds zangles, maakt ze deel uit van een combo en doet mee aan sessies. Dan zingt ze een paar liedjes. “Ik wol oan de bak en dat is net maklik, want ik bin in senuwpees.” Daar maakt ze op haar weblog geen geheim van. Bekenden en volslagen onbekenden praten of liever schrijven haar moed in. Soms verbaast ze zich over de reacties. “Doe’t de hûn fan myn âlden dea gie en ik dat op myn site sette, krige ik sels reaksjes yn de foarm fan gedichtsjes.” Maar ze hoedt zich er voor al te privé te worden, de intiemste gedachten en gevoelens houdt ze ver uit de openbaarheid.

Ze rekent zichzelf tot de ‘lifeloggers’. “Mei de ‘linkdumpers’, sites dy ferwize nei nijsgjirrige nijtsjes, ha ’k net safolle,” zegt ze. Nu is het even wat minder, maar soms loopt ze een hele dag te wikken en te wegen wat ze op haar site zetten zal. Ze voelt zich soms net een columniste, terwijl ze tegelijkertijd weet dat ze natuurlijk maar een beperkt publiek heeft. “Ik lês ek oare weblogs en doch soms dan wer ris in handige tip op,” zegt ze. “Ik doar wol te sizzen dat ik troch myn site better begûn bin te skriuwen. En it hat my yn mindere tiden holpen.”

Aukje schrijft ook op:
www.aboutblank.nl
www.eeuwigweekend.nl
www.cultuurpodiumonline.nl

Colofon:
site ontwerp: Aukje
illustratie: Menno Kooistra

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.