Het is een jaar geleden dat President Kennedy werd vermoord. In The Bronx, New York, volgen we enkele kinderen die naar een nonnenschool gaan. Ze krijgen onderricht en leren de bossa nova dansen. Slechts enkelingen mogen als misdienaar aantreden tijdens de zondagse dienst die wordt geleid door de populaire parochiepriester Father Flynn (Philip Seymour Hoffman).

Sekreet versus menselijk
Aan het hoofd van de nonnenschool staat de gevreesde zuster Aloysius (Meryl Streep). Ze hanteert een strak regime waar somberheid de boventoon voert. Wie als leerling van de gestelde regels afwijkt, kan rekenen op een flinke straf.
De nonnen zelf leven in stilte en afzondering. Wanneer ze gezamenlijk eten, wordt er alleen op verzoek van zuster Aloysius gesproken. Mannen hadden in die tijd meer vrijheden, en wanneer Father Flynn en de zijnen bijeen komen om samen te dineren, praten en lachen zij er lustig op los onder het genot van de nodige drank. Het schetst meteen de scheve verhouding tussen zuster Aloysius en Father Flynn. De eerste gedraagt zich als een sekreet om op die manier de leerlingen in toom te houden, de tweede probeert dat met menselijkheid en warmte, hetgeen een kloof tussen hen oproept.

Lees verder op Eeuwig Weekend.